Request a quote
+1 (214) 295-5997

Welcome to Creative Dok

A simple, safe and secure way to connect with hand-picked designers and developers To get your work done.

bahis lisans sorgulama ö?renme 10

Milli E?itim Bakan?: Yeni müfredat 2024-2025 e?itim ö?retim y?l?nda uygulanacak Yapt???m ödemeler site üzerinde görünmesine ra?men param? hala alabilmi? de?ilim. Lisansl? bir site bu ?ekilde davran?yorsa, benim gibi ba?kalar?n?n da zarar görmemesi için bu durumu dile getirmek istiyorum. Lisans verdi?iniz Tipobet’e yat?r?m yapt?m ve bakiyemi 7 bin TL’ye ç?kard?m. Çekim talebim reddedildi ve bakiyem s?f?rland?. […]